คอร์สออนไลน์

กลยุทธ์การบริการร้านนวด-สปา ให้เป็นเลิศ

(Excellent Service)

ผู้สอน: อาจารย์นภารัตน์ ศรีละพันธ์

กรรมการผู้จัดการ บจก. สปาพลัส และนายกสมาคมวิชาชีพสปา (ประเทศไทย)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่เริ่มทำธุรกิจนวด-สปา
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายและปรับราคาให้กับธุรกิจนวด-สปาที่มีอยู่
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาบริการ หรือต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจนวด-สปา

จะมีการเรียนรู้เรื่อง:

 • แนวคิดและหลักการของการบริการที่เป็นเลิศ
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างบริการที่เป็นเลิศ
 • ทำอย่างไร ลูกค้าจึงมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการซ้ำ
 • การตั้งชื่อทรีทเมนต์ à la carte
 • การคำนวณหาต้นทุนสินค้าและบริการ
 • ตั้งราคาขายยังไงให้ขายได้และไม่เจ๊ง
 • การออกแบบการขายให้ได้เป็นชุด (packages)

เรียนทุกวันอาทิตย์ 3 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง เวลา 10:00-12:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเยอรมนี)

ครั้งที่ 1: วันที่ 6 มิถุนายน 2021

ครั้งที่ 2: วันที่ 13 มิถุนายน 2021

ครั้งที่ 3: วันที่ 20 มิถุนายน 2021

ค่าเรียน 99 ยูโร

ลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี เหลือเพียง 79 ยูโร

Online Marketing สำหรับธุรกิจนวด-สปา

ระดับเบื้องต้น

ผู้สอน: กชวรรณ ชัยบุตร 

ผู้จัดการ Tarntawan Studio: Graphic & Web และผู้จัดการ ลงตัว: Marketing Shortcuts

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการทำการตลาดออนไลน์
 • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจการตลาดออนไลน์เพื่อจ้างนักการตลาดออนไลน์ได้ตรงจุดและประหยัดค่าใช้จ่าย

 

จะมีการเรียนรู้เรื่อง:

 • การตลาดเบื้องต้น และงบประมาณที่ควรตั้งไว้เพื่อทำการตลาด
 • ทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์
 • กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ
 • พื้นที่การทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ
 • การสร้างแบรนด์ ทำไมต้องสร้างแบรนด์ และสร้างอย่างไร
 • การวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจ
 • การตลาดออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้าชาวยุโรป (สำหรับร้านนวด สปา)
 • การตลาดออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้าชาวไทยในยุโรป (สำหรับโรงเรียนสอนนวด ผู้ค้าผลิตภัณฑ์หรือให้บริการสำหรับร้านนวดไทยในยุโรป)

 

เรียนรวม 20 ชั่วโมง (ทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฎิบัติ 5 ชั่วโมง)

ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2021

เรียนทฤษฎีทุกวันอาทิตย์ 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เวลา 16:00-19:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเยอรมนี)

ภาคปฏิบัตินักเรียนสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกได้ภายในกรอบเวลาเรียน

 

ค่าเรียน 219 ยูโร

ลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี เหลือเพียง 199 ยูโร

ปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจนวดไทยสปาไทย ในประเทศเยอรมนี

ผู้สอน: ครูติ๋ม สุปราณี บัลเทอร์ 

ผู้บริหารบริษัท Ariya Spa Trade

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่น (Aroma Expertin)

ครูฝึก สาขาไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1-2

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่อยากจะเปิดร้านนวด-สปาในเยอรมนี
 • ผู้ที่เริ่มทำธุรกิจนวด-สปาในเยอรมนี
 • ผู้ที่มีธุรกิจนวด-สปาในเยอรมนี ที่ต้องการตรวจสอบให้มั่นใจว่า ธุรกิจที่ตนดำเนินอยู่นั้นไม่มีอะไรที่ขัดกับข้อห้ามข้อควรระวังหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศเยอรมนี

 

จะมีการเรียนรู้เรื่อง:

 • องค์ความรู้ในการทำธุรกิจนวด-สปา
 • หน่วยงานของประเทศเยอรมนีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
 • บทบาทของนวดไทยสปาไทย ในประเทศเยอรมนี
 • ข้อพึงระวังในการสื่อสาร และทำสื่อประชาสัมพันธ์
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสถานประกอบการนวดไทย สปาไทย
 • การสร้างรายได้เสริมให้กับสถานประกอบการ

 

เรียนทุกวันอาทิตย์ 2 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง เวลา 9:00-12:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเยอรมนี)

ครั้งที่ 1: วันที่ 6 มิถุนายน 2021

ครั้งที่ 2: วันที่ 13 มิถุนายน 2021

 

ค่าเรียน 99 ยูโร

ลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี เหลือเพียง 79 ยูโร

กายวิภาคศาสตร์กับการนวด

ผู้สอน: ครูอุ๋ย จันทร์จีรา ม่วงน้อยเจริญ  

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการนวดไทย

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการด้านนวด
 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์

 

จะมีการเรียนรู้เรื่อง:

 • ทบทวนระบบโครงกระดูก กล้ามเนื้อ และการไหลเวียน
 • ความเชื่อมโยงของร่างกายกับการนวด
 • ปฏิกิริยาของการนวดต่อร่างกาย
 • ข้อควรระวังในการนวดต่อระบบโครงกระดูก กล้ามเนื้อ และการไหลเวียน

 

เรียนทุกวันอาทิตย์ 3 ครั้ง รวม 6 ชั่วโมง เวลา 13:00-15:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเยอรมนี)

ครั้งที่ 1: วันที่ 6 มิถุนายน 2021

ครั้งที่ 2: วันที่ 13 มิถุนายน 2021

ครั้งที่ 3: วันที่ 20 มิถุนายน 2021

 

ค่าเรียน 99 ยูโร

ลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี เหลือเพียง 79 ยูโร

สอบถาม-สมัครเรียน