Thai Sappaya Academy

 Thai Sappaya Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านการนวดไทยและสปาไทย ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

นับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางสถาบันได้ให้ความรู้และฝึกอบรมแก่นักเรียนจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่ผู้ที่สนใจสร้างอาชีพ แม้ไม่มีพื้นฐานด้านการนวดมาก่อน ให้สามารถพัฒนาทักษะฝีมือทางการนวด เข้าใจวิถีทางของตนเอง จนสามารถเปิดกิจการธุรกิจนวดสปาของตนเองได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

Die Thai-Massage Academy ist eine und international ausgerichtete und in Deutschland ansässige Akademie, unsere Schwerpunkte sind die Traditionellen Thai-Massagen und Thai Spa-Anwendungen.

In den letzten Jahren haben unzählige Teilnehmer und Teilnehmerinnen von unserem breiten Wissen profitiert und konnten dadurch den Weg in die Selbstästigkeit und die Eröffnung eines eigenen Spa´s gehen.

 

ผู้ก่อตั้งสถาบัน

 

ครูน้ำอ้อย เครทช์แมร์  ชาวไทยที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในประเทศเยอรมนีมานานกว่า 25 ปี ปัจจุบันเธอเป็นผู้อำนวยการสถาบัน NK Thai Sappaya Academy ที่ช่วยฟูมฟักนักเรียนชาวไทยจำนวนมากที่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานติดตามครอบครัวมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ให้มีอาชีพ พัฒนาทักษะด้านการนวดไทย และการประกอบธุรกิจร้านนวด-สปาในประเทศเยอรมนี นอกจากนั้น เธอยังเป็นเจ้าของร้าน NK Thai Sappaya Spa & Massage ณ เมือง Bochum และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การประกอบอาชีพนวดไทย-สปาไทยอย่างครบวงจรอีกด้วย

 

ประวัติการอบรมโดยสังเขป:

2007     การศึกษาวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล เมือง Dortmund

2009     อบรม Spa Management จัดโดย สถาบัน Lanna Spa Academy กรุงเบอร์ลิน

2012     อบรม Train the Trainer จัดโดย สถาบัน Lanna Spa Academy กรุงเบอร์ลิน

2014     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สำหรับการนวด (Anatomy and Physiology for Massage) จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (DSD – dsdwellness Government Organization) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

              – ไทยสัปปายะ หัตถบำบัด ระดับ 1 นวดไทย (เชลยศักดิ์-ราชสำนัก)

              – ไทยสัปปายะ หัตถบำบัด ระดับ 2 นวดไทยแก้อาการ

              – สปาตะวันตก หัตถบำบัด ระดับ 1 นวดสวีดิช นวดหน้า นวดเท้า สปาทรีทเม้นท์ (ขัด-พอก)

              – สปาตะวันตก หัตถบำบัด ระดับ 2 นวดระบายน้ำเหลือง นวดศีรษะ นวดหลัง

2015   ฝึกอบรม ณ สถาบัน Chi-Maβ Institute เมือง Frankfurt

              – นวดกดจุด

              – การทำเล็บ

              – การกำจัดขน

2016   การทำบัญชี จัดโดย สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี เมือง Kassel

การทำเทียนหอม จัดโดย ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

ภาพรวมของหลักสูตร

 

ทฤษฎีเบื้องต้น

NK01:   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สำหรับการนวด

NK02:   ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเบื้องต้น

NK03:   ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1

              – นวดเชลยศักดิ์

              – นวดราชสำนัก

              – นวดเท้า

NK04:   ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 2

              นวดไทยบรรเทาอาการ 10 อาการ 150 ชั่วโมง

              (เรียน 90 ชั่วโมง แบะฝึกประสบการณ์ 60 ชั่วโมง)

 

สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

เรียนทั้งหมด 4 วิชา 100 ชั่วโมง และฝึกประสบการณ์ 80 ชั่วโมง

NK05:   นวดหน้า

NK06:   นวดสวีดิช

NK07:   นวดเท้า (Reflexology)

NK08:   สปาทรีทเม้นท์ (ขัด-พอก)

 

สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2

NK09:   นวดสปอร์ต

NK10:   นวดระบายน้ำเหลือง

NK11:   นวดศีรษะ นวดหลัง

NK12:   บริการอื่นๆ ในสปา เช่น ทำเล็บ กำจัดขน เป็นต้น

 

Beauty Program

NK13:   Skin Treatment

NK14:   แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน (Day & Night Makeup)

NK15:   นวดประคบหม้อเกลือ

 

 

Intensive Program

NK16:   การนวดและทำลูกประคบไทย

NK17:   นวดหินร้อน

NK18:   นวดประคบเกลืออโรม่า

NK19:   นวดไม้ไผ่

NK20:   นวดอโรม่า

 

Business Program

NK21:   Train the Trainer

NK17:   การบริหารธุรกิจสปาและนวดไทย (Spa & Thai Massage Management)

NK18:   การตลาดยุคใหม่ (Business Marketing Canvas)

 

Short Course

NK24:   การเริ่มต้นทำธุรกิจนวดสปาในเยอรมนี

NK25:   การทำโยคะ ระดับ 1

NK26:   การทำโยคะ ระดับ 2

NK27:   การทำอาหารเพื่อสุขภาพ

NK28:   การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

NK29:   ภาษาเยอรมัน สำหรับวิชาชีพนวดสปา ระดับ A1

NK30:   ภาษาเยอรมัน สำหรับวิชาชีพนวดสปา ระดับ A2

NK31:   ภาษาเยอรมัน สำหรับวิชาชีพนวดสปา ระดับ B1

สอบถาม-สมัครเรียน